ရခုိင့္အေတြး အေခၚ အသံ


ရုိဟင္ဂ်ာ ႏုိင္ငံေရးဦးေဆာင္အဖဲြ႔တိ ေပၚေပါက္ေျပာင္းလဲလာပုံ အက်ဥ္းခ်ဳပ္

||

ရုိဟင္ဂ်ာႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈကုိ ေထာက္ခံအားပီးကူညီသူ သမၼတေဟာင္းစ၀္ေရႊသုိက္၏သား ဥေရာပ-ျမန္မာဆက္ဆံေရးရုံး ဒါရုိက္တာ ဦးဟန္ေညာင္ေရႊနန္႔ ရခုိင္ရုိဟင္ဂ်ာအမ်ဳိးသားအဖဲြ႔ ဥကၠဌ ႏ်ဴရယ္အစ္လန္1 comment:

  © Free Blogger Templates Spain by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP