အသားျဖဴခ်င္ေရ ရခိုင္သမ ညီမေခ်တိသို႔….

အဂု ေနာက္ပိ္ုင္း Cosmetics (အလွျပင္ပစၥည္း) တိမွာ Mercury လို႔ေခၚေရ လူ႕အသားအရီမွာ ကင္ဆာျဖစ္ ႏိုင္ေလာက္ေတ ဓာတ္တိပါဝင္ေရ အသားျဖဴလိမ္ဆီး (Whitening lotion) တိ ကေကာင္းေခတ္စားလာေစာ္နဲ႕ပတ္သက္ၿပီးေက ရင္ထဲမွာ က်ိတ္မႏိုင္ ခဲမရ ၿဖစ္လာလို႕ ေဒေဆာင္းပါးကို ေရးလိုက္ရၿခင္း ၿဖစ္ပါေရ။

ၿမန္မာႏိုင္ငံ (ရခိုင္ၿပည္ အပါအဝင္) နန္႔ အာရွပိုင္းေဒသ ႏိုင္ငံတိမွာ “အသားၿဖဴမွ ေတာ္ဝင္ေရ ထက္ျမက္ေတ လွပေရ” ဆိုေရ အယူအဆ ဇာပိုင္ေပၚထြန္ လာရေလးလို႕ ျပန္ေကာက္ဖို႕ဆိုေက ဟိုးလြန္ခေရ ႏွစ္ေပါင္း ရာေက်ာ္က ကိုလိုနီေခတ္ကိုျပန္ၿပီးေက ၾကည့္ဖို႕လိုပါေရ။

အေနာက္ႏိုင္ငံသားတိ (အထူသျဖင့္ ဥေရာပသားတိ) ေစြာ္ ကိုလိုနီေခတ္ တစ္ေလွ်ာက္လုံးမွာ အျဖဴေရာင္အသား ေရႊဝါေရာင္ဆံပင္ ႏွာတံခၽႊန္ ေရရုပ္ရီပိုင္ရရွင္ တိမွ ထက္ျမက္ေတ ထူးခၽႊန္ေရ ျမင့္ျမတ္ေတ ဆိုေရအေတြးအေခၚကို အာရွ ၊ အာဖရိက နန္႕ အေမရိက ရို႕မွာ နေနာင္း ရိုက္သြင္းပခပနာ လူျဖဴတိရဲ႕ profile ကိုျမွင့္တင္ရာမွာ ကေကာင္းေအာင္ျမင္ခခတ္ေတ။

သမိုင္းေႏွာင္းပိုင္း ၂၀ရာစုပိုင္းမွာ ကိုလိုနီတိီ ခ်န္ပခေရ လူျဖဴ လူမဲ ခြဲျခားေရး လူမ်ိဴေရး ျပသနာတိေစြာ္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ျဖစ္ခခတ္ေစြာ္ကို တြိရပါေရ။ ဥပမာအားျဖင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွာ လူမည္းတိေစြာ္ “ကၽြန္” အျဖစ္နဲ႕ ၁၉၆၀ ေႏွာင္းပိုင္အထိ လူျဖဴတိရဲ႕ ဖိႏွိပ္ျခင္းကို ခံခရကတ္ေတ။ အလားတူပင္ ေတာင္အာဖရိက ႏိုင္ငံမွာေလးေသာ့ အသားအေရာင္ခြဲျခားအုပ္ခ်ဳပ္ေတ စနစ္ဆိုးေစြာ္ ၁၉၉၆ ေလာက္ခါမွ အရင္းျပဳတ္လားခေစြာ္ပါရာ။

ေဖာ္ျပခေရ သမိုင္းဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္တိနန္႕ ေရွးဦးစြာေဖာ္ျပခေရ အသားျဖဴလိမ္းဆီး တိနန္႕ ဇာပိုင္ ဆက္စပ္ ပါေလး လို႕ေတြးေကာင္းေတြးနီကတ္ပါလိမ့္ေမ.. ေဒပိုင္ပါ…

ရခိုင့္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမွာေလးေသာ့ အသားအေရာင္ ခြဲျခားေရ လက္ခဏာ တိေစြာ္ေက အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ရို႕ ေတာင္အာဖရိကႏိုင္ငံရို႕ေလာက္မွာပိုင္ မျပင္းထန္တာေလ့ေသာ့ ဟိနီပါေရ။ အသားအေရာင္ကို မူတည္ၿပီးေက ခြဲျခားဆက္ဆံေစြာ္ဟာ ယင္းလူသား ၏ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ယံုၾကည္မူကို ပ်က္ျပားစီပါေရ။ ေဒအေၾကာင္းနဲ႕ပတ္သက္လို႕ အကၽြန္႕ ကိုယ္ပုိင္ အတြိအႀကဳံကို ဝီမွ်ခ်င္ပါေရ။

အကၽြန္အငယ္ခါက ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕မွာ ႀကီးျပင္ခေစြာ္ပါ။ ပင္လယ္နားမွာ နီေယအျပင္ အမိဖက္ကအမ်ိဳးက အသားမည္းေရအတြက္ အကၽြန္ေလးေသာ့ မည္းမည္းေခ်ပါရာ။ အသားကမည္းမည္း ပိန္ကပိန္ပိန္ ကလိမ့္မေခ် တစ္ေယာက္အေနနန္႕ အကၽြန္႕ကိုယ္အကၽြန္ လွပါေရ လို႕ ေယာင္လို႕ေတာင္ မေတြးခေရ အျပင္ တျခားေသာသူတိက ေဖာ္ျပျခင္းေလ့ ဘဝမွာ တစ္ခါေလးေသာ့ မၾကားဖူးခပါ။ “အသားျဖဴျဖဴေခ်နန္႕လွလိုက္ေတ” လို႕ ေဖာ္ျပခံရတဲ့ ကလိမ္မေခ်တိကိုရာ အားက်တဲ့စိတ္နန္႕ေငးၾကည္႕ရံုရာ တတ္ႏိုင္ခပါေရ။

ကိုယ့္ကုိယ္ကို မယံုၾကည္မူ မေၾကနပ္မူ တိနန္႕ အကၽြန္႔ မ်က္ႏွာဟာ ရူံ႕သထက္ရူံ႕ၿပီးေက ရုပ္ဆိုးၿပီးရင္းရုပ္ဆိုး ၿပီးေက ငယ္ဘဝတစ္ေလွ်ာက္ ရုပ္ဆိုးမေခ် နာမည္ရာ တြင္ခရပါေရ။

အဂၤလိပ္စာမွာ အၿမဲတမ္းထူခၽြန္ခေရ အကၽြန္ေစြာ္ ယင္းအဂၤလိပ္စာကိုပင္ အရင္းျပဳ စာသင္ရင္းနန္႔ ဘဝကိုရပ္တည္ႏိုင္ခပနာ ကံေကာင္းစြာနန္႔ ႏုိင္ငံ တကာနန္႔ ရင္ေဘာင္တန္းၿပီးေက ရပ္တည္ႏိုင္တဲ့ အတိြအႀကံဳတိ ရလာၿပီးေက ပညာအရည္အခ်င္းတိ ပိုတိုးမ်ားလာခါ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ယံုၾကည္မူတိ ရပါလတ္ၿပီးေက တီထြင္ႀကံဆဥာဏ္တိ တိုးပြားလာခါ မ်က္ႏွာမွာ အၿပံဳပန္း ဆင္ရေကာင္မွန္းသိပါလတ္ေတ။

အခုအခ်ိန္ခါမွာ အကၽြန္အငယ္ခါက အကၽြန္႔ အသားအေရနန္႔ ရုပ္ရီ ကို ၾကည့္ပနာ ခါးခါးသီးသီး ဆက္ဆံခေရ လူတိကို အကၽြန္႔ပညာနန္႔ ၿပံဳးၿပီးေက လွပနီတဲ့ အကၽြန္႔မ်က္ႏွာကို ျမင္ခ်င္စီပါေရ။

ရခိုင္သမ ညီမေခ်တိ… အသားညိုလို႔ အသားမည္းလို႔ ကိုယ့္ကိုယ္ကို မေက်မနပ္ မယံုမရဲ ျဖစ္နီကတ္လား…. အကၽြန္ အႀကံေကာင္းတစ္ခု ပီးပါရစီ။ နိစဥ္နိတိုင္း အိပ္ရာကႏိုးတိုင္း ကိုယ့္ကိုယ္ကို မွန္မွာၾကည္႕ၿပီးေက ၿပဳံးျပ ၿပီးေက “ငါေကာင္းလွပါေရေကာ” လို႔ စိတ္ကေျပာပါ။

လူတစ္ေယာက္၏ အလွအပေစြာ္ အသားအရီနန္႔ ရုပ္ရီမွာ မူတည္ေစြာ္မဟုတ္.. အေရးႀကီးေစြာ္က ဥာဏ္ပညာ၊ အတြိအႀကံဳ နန္႔ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ယံုၾကည္မူ ျဖစ္ပါေရ.. အသားျဖဴမွစိတ္ျဖဴေစြာ္မဟုတ္ပါ.. စိတ္ျဖဴေက အသားမျဖဴတာေလးေသာ့ ျဖဴစင္ေရ အသားအရီ ပိုင္ရွင္ ျဖစ္လာဖို႔ေစြာ္ ဧကန္မလြဲပါရာ….

မမၿပံဳးသူ

7 comments:

 1. သန္းသန္းMarch 23, 2009 at 6:40 AM

  အူး...ေကာင္းေကာင္းမွန္ပါေရ မမ

  ReplyDelete
 2. ေဒေဆာင္းပါးကိုတင္ၿပေရအတြက္ေက်းဇူးအမ်ားၾကီးတင္ဘာေရ။

  ReplyDelete
 3. nope sis
  I suggest all rakhine girl to watch
  America next top model program
  to know every khin color have own beauty
  =)

  ReplyDelete
 4. ေကာင္းမွန္ဘာေရ မမ ...က်ြန္ေတာ္ ကေကာင္းခ်စ္နိန္ေရ ရခိုင္သမ ကေလြေမ ေခ် တေယာက္ဆိုေက မိတ္ကပ္ ရုိ ့ႏွခမး္နီ ဆို ့စြာ တိ တခါေလ ့မရွိဘာ၊ အီးေရ နီရာေဒသ မွာ နိန္ လို ့ႏွခမ္းတိကြဲေက တခါတလီ သံုးဘာဆိုေကေတာင္ မဆို ့လို ့ေျပာဘာေရ ၊၊ယေကေလ ့ ေကာင္းေကာင္း ရခိုင္သမေခ် ပပီ သဘာ၀အလွေခ် နန္ ့ေကာင္းေကာင္းခ်စ္ဖို ့ေကာင္းပါေရ ။။

  ReplyDelete
 5. "က်ေနာ့္နာေမ ေမာင္ျဖဴပါ"...
  "တခုလဲ မျဖဴ၀ါ..အသားက ပိတုန္းေရာင္..ဆံပင္ကမဲနက္ေရာင္၊
  ၀တ္ထားေစာ္လည္း အားလံုးအမဲ.ဇာမွာလဲ ျဖဴစြာ"..
  "ႏွလံုးသားျဖဴစြာကို မျမင္ကတ္မနားေယ"။

  ReplyDelete
 6. အသားမည္းေက အဆီခဲ၊ ျပန္လို႔ၾကည့္ေက အသည္းစြဲဆိုေရ စကားပံုကို ရင္းရခိုင္သမေခ်မၾကားဖူးလို႔ရွိပါဖို႔။
  ဇံ

  ReplyDelete
 7. ျဖဴေခ်ာဆုိစြာက မရွိပါ။ ညိဳေခ်ာ၊ မဲေခ်ာလုိ႕ရာ ဟိပါေရ။ ကၽြန္ေတာ္လည္း အသားညိဳ လူေခ်ာေခ်တေယာက္ပါရာ။ ကၽြန္ေတာ့္ ေစာ္ေခ်လည္း ညိဳေခ်ာေခ်ပါ။ သူ ကၽြန္ေတာ့္ကုိ အသားျဖဴဖုိ႕အတြက္ ထုိထုိေဒေဒ မလိမ္းခုိင္းပါ။ ၾကက္ဥရာ စားခုိင္းပါယင့္။ ယင္းအတြက္နဲ႕ အသားျဖဴခ်င္သူတုိင္း ၾကက္ဥစားကတ္ပါရန္ တုိက္တြန္းလုိက္ပါယင့္။

  ReplyDelete

  © Free Blogger Templates Spain by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP