စိုးရိမ္ေသာကေရာက္နီေရ အီစေရးႏိုင္ငံကို ျပန္ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ဖို ့ရည္ေရြသူ ဘန္ဂ်မိန္ နတန္ညာဟု


လြန္ခေရ ဆယ္ႏွစ္ေလာက္က ဘန္ဂ်မိန္ နတန္ညာဟု ကို အီစေရး ျပည္သူတိက ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္ အျဖစ္က ျဖဳတ္ခ် ဗလိုက္ကတ္ေတ။ ယင္းျဖဳတ္ခ်ေရ ျပည္သူတိ အသိဥာဏ္ထဲမွာ သူ ့ႏိုင္ငံေရး ျပိဳင္ဘက္က ကတိပီးထားေရ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေတးသံ နန္ ့ ႏိုင္ငံစံျပဳတရားတိ က လြမ္းမိုးနီခေရ။ အဂုေတာ့ခါ ဘန္ဂ်မိန္ နတန္ညာဟု သည္ ႏိုင္ငံေရး အစာမေၾကမွဳ နန္ ့စစ္ဒဏ္ရာ ၾကားမွာ ေမ်ွာနီရေရ အီစေရး ႏိုင္ငံမွာ အာဏာျပန္လက္ကိုင္ရ
ဖို ့ေစာင့္နီပါရာ။

ဂါဇာ က ဟမားစ္၊ လတ္ဘႏုန္ က ဟီစဘိုလာအီရန္ ္က ညဴးကလီးယား အစီအစိုင္
နန္ ့အီစေရး ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး က်ဆင္းမွဳ။ ယင္းစြာအားလံုးက နတန္ညာဟု အတြက္ အခြင့္ေကာင္းဗ်ာယ္ မလားေယ။ နတန္ညာဟု အတြက္ အင္အားသံုးတတ္ေတ
သူ ့လီကု(ဒ္)ပါတီ၏ ၀ါဒတိမ္းေစာင္းမွဳ ကို အဆံုးသတ္ႏိုင္ဖို ့။ ေနာက္ျပီးေက အဂၤါနိန္ ့ (၁၀.၂.၂၀၀၉)မွာ က်င္းပဖို ့ဟိမ့္ေရ ပါလီမန္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ဦးေဆာင္ႏိုင္ဖို ့အတြက္ အခြင့္သာနီဗ်ာယ္။

သူနန္ ့အရင္က ႏိုင္ငံေရး မိတ္ရင္းျဖစ္ခေရ အဘီေဒါ လစ္ဘာမန္း (Avigdor Lieberman) က မဲဆႏၵရွင္တိ ကို လီကု ပါတီ၏ ႏိုင္ငံေရးလက္ယာစြန္းကို ဆြဲေဆာင္ယူလခေကေလ့ေသာ့၊ နတန္ညာဟု ကေတာ့ခါ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီး တိစိပိ လီနီ (Tzipi Livni)၏ ဗဟုိ၀ါဒီ ျဖစ္ေတ ကဒီမာ ပါတီ (Kadima party)ကို ေက်ာ္တက္လားဗနာ၊ အီစေရး ပါလီမန္ (Knesset) မွာ
ညြန္ ့ေပါင္းအစိုးရ ဖြဲ ့ႏိုင္ဖို ့အလားအလာ မွာ ဟိမ့္ေရ။

နတန္ညာဟု သည္ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံမွာ ဘြဲ ့ရခေရ ပညာတတ္ျဖစ္ေတ။ ထင္ရွားေက်ာ္ေဇာေရ ဇီယြန္၀ါဒီ ပညာရွင္ တစ္ေယာက္၏ သားလည္း ျဖစ္ေတ။ အဂု အသက္ ၅၉ ႏွစ္ဟိမ့္ပါဗ်ာယ္။ အဂုအခ်ိန္အခါ မွာ နတန္ညာဟု သည္ လီကု ပါတီက အရိုးစြဲ နီေရ အယူအဆ တစ္ခု မမွန္ေၾကာင္းကို ျပသဖို ့ျပန္လာပါလိမ့္ေမ။ ယင္းအယူအဆက ဇာေလးဆိုေက- သိမ္းပိုက္ထားခေရ အာရပ္ေနေျမ တိကို တစ္ေယာက္သေဘာတူညီခ်က္ေလ့ မပါပဲနန္ ့
လက္လြတ္ပလိုက္စြာေရ အီစေရး ႏိုင္ငံကို အသိအမွတ္ မျပဳေရ အီစလန္အၾကမ္းဖက္သမားတိ ကို ပိုလို ့ ရဲ၀ံေအာင္လုပ္ပလိုက္စြာ နန္ ့တူေရ လို ့ဆိုပါေရ။

No comments:

Post a Comment

  © Free Blogger Templates Spain by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP