ရုိဟင္ဂ်ာနာမည္ခံ ဘဂၤလီမူဆလင္ျပႆနာႏွင့္ပတ္သက္၍ စကား၀ုိင္းေဆြးေႏြးပဲြခ်ဴလာလင္ေကာင္ တကသုိလ္၊ဘန္ေကာက္၊ ထုိင္းႏုိင္ငံ။

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၁ ရက္၊ ၂၀၀၉။

၂၀၀၉ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၁ ရက္နိ မြန္းတည့္ ၁ နာရီကပင္ ညပုိင္း ၄ နာရီထိ ရုိဟင္ဂ်ာနာမည္ခံ ဘဂၤလီမူဆလင္ျပနာႏွင့္ပတ္သက္လုိ႔ စကား၀ုိင္းေဆြးေႏြးပဲြကုိ ခ်ဴလာေလာင္ေကာင္တကသုိလ္မွာ Center for Social Development Studies, Faculty of Political Science, Chulalongkorn University, Thai Allied Committee, With Desegregated Burma Foundation (TACDB), Thai Action Committee For Democracy in Burma, Lawyer Council နန္႔ Action Network For Migrants ရုိ႔ကကမကထျပဳျပီးေက က်င္းပခပါေရ။

ေဆြးေႏြးပဲြအဓိက ေရရြယ္ခ်က္တိက ထုိင္းႏုိင္ငံမွာေရာက္ရွိနီေရ ရုိဟင္ဂ်ာဘုတ္စီး ဒုကသည္တိ လက္ရွိအနီအထား၊ ရေနာင္းျမဳိ႔ကုိလားခီေရ အခ်က္အလက္ရွာဖြီေရးအသင္းကစုေဆာင္းရရွိလာေရ သတင္းအခ်က္အလက္ကုိ မွ်၀ီျခင္းနန္႔၊ အာေရွး(Aceh )ေဒသအပါအ၀င္၊ ဆက္စပ္နီေရႏုိင္ငံတိဘားက ရဟိလာေရသတင္းအခ်က္အလက္တိကုိ မွ်၀ီျဖန္႔၀ီျခင္းတိျဖစ္ပါေရ။


ယင္းေဆြးေႏြးပဲြကုိ ဗမာျပည္ရီးရာကြ်မ္းက်င္ေရ စာနယ္ဇင္းသမေခ် ( Subatra Bhumiprabhas )၊ထုိင္းအမ်ဳိးသားလူ႔အခြင့္ေရး ေကာ္မရွိန္ သတင္းအခ်က္အလက္ရွဖြီေရးအသင္းက ( Ekachai PinKaew )၊ ခဲြျခားမႈကင္းစင္ေရ ဗမာျပည္ဆုိင္ရာထုိင္းမဟာမိတ္ေကာ္မီတီ (တီေအစီဒီဘီ ေဖာင္ေဒးရွိန္း )က ( Thanu Ekchote )၊ ႏုိင္ငံျခားရီးရာေလ့လာသူ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္၏လက္ေထာက္ အေထြေထြအတြင္းေရးမႈးခ်ဳပ္ Dr. Panitan Wattanayakorn)၊ လူ႔အခြင့္ေရးေကာ္မီတီ-ထုိင္းႏုိင္ငံ ေရွ႔နီ (Surapong Kongchantuk )၊ ဒုကသည္နန္႔ရိေျပာင္းနီထုိင္သူတိဆုိင္ရာ အေမရိကန္ေကာ္မီတီက (Veerawit Tianchainan )၊ ထုိင္းႏုိင္ငံဆုိင္ရာဗမာျပည္ရုိဟင္ဂ်ာအသင္း (ဘီအာရ္ေအတီ )၊ အျပင္ ေတာ္၀င္ထုိင္းရဲတပ္ဖဲြ႔၊ ထုိင္းလူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရးဗ်ဴရုိ၊ အာဆီယံသံရုံးတိ၊ ထုိင္းအမ်ဳိးသားလုံျခဳံေရးေကာင္စီ၊ ကုလသမဂဒုကသည္မ်ားဆုိင္ရာမဟာမင္းၾကီးရုံး၊ ရုိဟင္ဂ်ာလူ႔အခြင့္ေရးအဖဲြ႔၊ ဗမာဒုကၡသည္ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း၊ တိနန္႔ တျခားႏုိင္ငံတကာစအစုိးရမဟုတ္ေရအဖဲြ႔အစည္းတိ၊သတင္းနန္႔စာနယ္ဇင္းသမားတိ၊ဘန္ေကာက္တကသုိလ္ရခုိင္ေက်ာင္းသားတိ၊ တသီးပုဂလရခုိင္႔အမ်ဳိးသားတိ၊ နန္႔၊ ဗမာျပည္ႏုိင္ငံေရးေလ့လာသုံးသပ္သူတိ တက္ေရာက္ကတ္ပါေရ။

ထုိင္းႏုိင္ငံါနဆုိင္ရာလူၾကီးတိက ေအကိစနန္႔ပတ္သတ္လုိ႔ ျပနာတိထပ္မက်ေရာက္ႏုိင္ေအာင္အတြက္ အေလးပီးေဆြးေႏြးကတ္ျပီးေက၊ မဟီေဒါတကသုိလ္မွာ လူ႔အခြင့္အခြင့္ေရးေလ့လာနီေရ စစ္ေတြကမူဆလင္အမ်ဳိးသားတစ္ေယာက္က ရခုိင္ျပည္မွာ ကုလားသုံးမ်ဳိးရွိေၾကာင္း၊ ၄င္းျပင္ တျခားအခမ္းအနားကုိတက္ေရာက္ေတ အျခားပုဂဳိလ္တိကလည္းသိခ်င္ေရ ေၾကာင္းအရာတိကုိ မီးျမန္းလုိ႔ သက္ဆုိင္ရာလူတိက ေျဖၾကားခကတ္ပါေရ။


ေအေဆြးေႏြးပြဲမွာ အဓိက ထူးျခားခ်က္က ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးေရ ဗမာျပည္ထဲမွာ ရွိေရ မရွိေရဆုိေရ သမုိင္းေၾကာင္းကုိ အဓိကမေဆြးေႏြးဘဲနန္႔ ယင္းလူမ်ဳိးတိ လူ႔အခြင့္ေရးခ်ဳိးေဖာက္ခံရမႈနန္႔ ယင္းလူမ်ဳိးတိကုိ ထုိင္းႏုိင္ငံအေနနန္႔ လူ႔အခြင့္ေရးနန္႔အမ်ဳိးသားလုံျခဳံေရး အၾကားအသင့္ေတာ္ဆုံးေျဖရွင္းပီးႏုိင္ဖုိ႔နည္းလမ္းတိ၊ တျခားအာစီယံအပါအ၀င္၊ ျပနာရင္းျမစ္ျဖစ္ေတ ဗမာျပည္၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံ ရုိ႔တိနန္႔ဆက္လက္လုိ႔ ညႈိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈအေျခအေနတိကုိ ေျပာၾကားေဆြးေႏြးယင္း၊ ညနီ (၄) နာရီမွာ အခမ္းအနားကုိ ပိတ္လုိ႔အဆုံးသတ္လုိက္ပါေရ။

No comments:

Post a Comment

  © Free Blogger Templates Spain by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP