ဆရာ ဒကာ ဂ်ီေတာ့ ခ်က္တိန္ စာပီ စကားဝိုင္း


ကိုယ္ေတာ္ … တကာေတာ္ နီေကာင္းလားဂု
ဆရာေတာ္ အဂု ခ်င္းမိုင္ကို ႀကြေရာက္ သာသနာျပဳနီေရဂါး

ဒကာ … နီေကာင္းပါယင့္ ဆရာေတာ္။ တပည့္ေတာ္ေလး သာဓုေခၚပါ ယင့္
ဪ ဟုတ္ပါlလား။ ဆရာေတာ္ ဇာခါျပန္ပါဖို႕ ေလး

ကိုယ္ေတာ္ … ထိုင္းမေခ်တိ လွလို႔ ထိုင္းက ျပန္ရဖို႔စြာ တစ္စိေခ် စိုးရိမ္နီေရ

ကိုယ္ေတာ္ … 24 တနားေခ်က ေလယဥ္လက္မွတ္ ဘိုကင္လုပ္လိုက္ေတကား

1:35 AM ဒကာ : ဆရာေတာ္ ေတာင္ကား စ်ာန္ေလွ်ာ လားႏိုင္ပါေရ.

ကိုယ္ေတာ္ … ဟုတ္ေတ ဟုတ္ေတ

1:36 AM ဒကာ … ဆရာေတာ္ က်န္းခန္. သာလို႕မာပါေရမလား

1:37 AM ကိုယ္ေတာ္ : မာေရ တကာ

1:39 AM ဒကာ : တပည့္ေတာ္ေလ့ ယင္းပိုင္ ၾကားရေစာ္ ကိုယ္စိတ္ႏွလုံး ဖရန ပီတိ ဂြမ္းဆီထိေရ ပိုင္ ခံစားရပါေရ

ကိုယ္ေတာ္ : က်န္းခန္းသာလို႔မာေရပိုင္ မ်က္စိလည္းေကာင္းေရအတြက္ ထိုင္းက တကာမေခ်ရို႔ အလားကားေဖာ္ျပပီးထားေရ အလွတိကိုလည္း လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ခံစားႏိုင္ေရ

1:43 AM ဒကာ : ကိုယ္ေတာ္ ျမသလြန္ေစာင္တန္း တရား မွန္းပနာ ဇာခါေမွ: စက္ အ နားယူေတာ္ မူပါဖို႕ေလး

1:44 AM ကိုယ္ေတာ္ : ဆြမ္းနန္႔ ေရာစားလို႔ မရေရ တကာမေခ်တစ္ေယာက္နန္႔ စကားေျပာနီလို႔ က်ိန္းစက္ခ်ိန္နည္း နည္းနည္းပါးပါး ေနာက္က်စရာ အေၾကာင္းရွိေရ တကာေတာ္

1:46 AM ဒကာ : တပည့္ေတာ္ေလး လက္စုံ ဆယ္ျဖာ ထိပ္မွာ တင္လို႕ ကိုယ္ေတာ္ကို ရည္မွန္း ကန္ေတာ့ပန္း ဆင္ပါယင့္
1:47 AM တပည့္ေတာ္ေလး လက္စုံ ဆယ္ျဖာ ထိပ္မွာ တင္လို႕ ကိုယ္ေတာ္ကို ရည္မွန္း ကန္ေတာ့ပန္း ဆင္ပါယင့္

1:49 AM ကိုယ္ေတာ္ ရႊင္လန္းၾကည္သာ အြန္လိုင္းမွာ ရွိပါသီးလာ:
ကိုယ္ေတာ္ : ဟိသိေရ

1:52 AM ဒကာ : တခါတရီ အြန္လိုင္: အစုတ္ ဝင္ပနာရွုပ္ေက ဘုန္းၾကီးရဟန္း လည္း လက္ပန္းတက် ျဖစ္ကတ္ရေရ ကား
________________________________________ 11 minutes
2:04 AM ကိုယ္ေတာ္ : ျဖစ္လည္း ျဖစ္ဖူးဗ်ယ္
2:05 AM လက္ပန္းက် လႈွိင္းတိလီတိၿကးမာ အစုန္အဆန္ကူးခတ္ယင္း
________________________________________ 53 minutes
2:58 AM ဒကာ : ေတာက္ပ မ်က္လံုး အျပံဳးမ်က္ႏွာ ဂ်ီေတာ့မွာ အသူ႕ပုံပါေလ့ ဆရာေတာ္

ကိုယ္ေတာ္ : တကာမေခ်
အဂုေျပာနီေရ တကာမေခ်ပံု

2:59 AM ဒကာ : ျမင္သူရူမ၀ ေကာင္းလွပါေထာ ၊ တပည့္ေတာ္ကိုပီးပါပလင္

3:01 AM ကိုယ္ေတာ္္ : ျဖစ္ဖို႔လားဂု ဘုန္းႀကီးလက္ထြက္ဆိုေက တစ္ခုလည္း မက်န္ဗ်ယ္ ဘုန္းႀကီးတိသံုးေရ ေရဒီယိုကိုၾကည့္ဖိ

3:04 AM ဒကာ : တပည့္ေတာ္တေယာက္၊ စိတ္တိေဖာက္ဗ်ယ္ ရည္းဇားတိရာ လိုခ်င္နီလို႕ပါ

ကိုယ္ေတာ္ : ေဒဘုန္းႀကီးလည္း ယပိုင္ကားေဒ ထိမ္းမႏိုင္သိမ္းမရ မယားလိုခ်င္စိတ္ကို

3:08 AM ဒကာ : ကာမဂုမ္ကို အာရုံေတာ္မွာ တြယ္မိလိုက္တိုင္း စ်ာန္ယိုင္ေလွ်ာခ ေရ သာဓက တိေလး မနည္း မေနာပါ ကား။ ဘုန္းၾကီးကိုစာခ်သည္ကားမဟုတ္။ သိေစာ္ကိုမေျပာျပေက ေသာကေရာက္ လို႕ ပါ အရွင္ဘုရား

3:09 AM ကိုယ္ေတာ္ : ဟား ဟား
တကာႀကီးလည္း တိုးတက္မႈဟိလို႔ ကဗ်ာနန္႔ စာနန္႔ စကားတိ ေျပာတက္ ေဟာတက္လာဗ်ာယ္ တကာေတာ္

3:14 AM ဒကာ : ဆရာေတာ္႐ို႕၏ ေျပာျပသင္ျပ မဟိခေက၊ ေတာၾကိဳေတာင္ၾကား၊ ဇနပုပ္ၾကားမွာ၊ ပညာမဟိ၊ သုတနတ္ထိ နဲ ႐ိုင္းစိုင္း တိရိဆန္၊ ျဖစ္နိန္ပါဖို႕ဟန္…
3:18 AM ဆရာေတာ္ဘုရား၊ အလုပ္မ်ားေက၊ စာပီစကားဝိုင္း၊ ရႊီ:ဆိုင္းထားကတ္ပါေမ

ကိုယ္ေတာ္ : ဟား ဟား
ရီၿမီျခားလို႔ ပိုလြမ္းေရ
အဂုထုိင္းကိုေရာက္နီေရ ေယခါ သီရိလကၤာက ကုလားမေခ်ကိုလည္းလြမ္းေရ ျမန္မာျပည္က တကာမေခ်ကိုလည္း လြမ္းေရ

1:20 PM ဒကာ : သိရိလင္ကာ ကုလားမ၊ ျမန္မာျပည္က တကာမ၊အစစ႐ို႕လည္း အပုပ္ေကာင္ကို ရုပ္ေဆာင္ထားေရ ပုထုဇဥ္ ဣထိယ ျဖစ္ရသည္ သကာလ၊ ခန္ဒါနမ္ရုပ္ အေကာင္ပုပ္တိ ပါရာ

1:22 PM ကိုယ္ေတာ္ : မွန္ေပသည္ တကာႀကီး သို႔ပါေသာ္လည္း ပုထုဇၨေနာဥမၼတၱေကာ ဟူသည့္အတိုင္း ဆရာေတာ္အစရွိေသာ္ ပုဂၢိဳလ္တို႔သည္လည္း ပုထုဇဥ္မွ်သာ ျဖစ္ေသးေသာေၾကာင့္ တကာမ အလွပေခ်တိႏွင့္ ကင္း၍မရႏိုင္ေသးေၾကာင္းပါ တကာႀကီး
1:27 PM ဒကာ : ဂနာျမိဳင္ထဲ ဒကာမတိကို ေဝးပနာ ေတာရပ္ေဆာက္ခိုဖို႕ မတိုက္တြန္: လိုေသာ္လည္း၊ မတ္တံဇာနိယ ပဏ္တိေတာ အဆိုဟိေရပိုင္၊ ပညာဟိ႐ို႕သည္ အတိုင္းအဆကို သိဟိကတ္ေပေရ မဟုတ္ပါလား အရွင္

1:30 PM ကိုယ္ေတာ္ : ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားကို ေတာရိပ္ေတာင္ရိပ္၌ သီတင္းသံုး၍သာ တရားက်င့္ၾကံအားထုပ္သင့္သည္ ၿမိဳ႕တြင္းရြာတြင္း၌ တကာမအစရွိေသာ မာတုဂါမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံ၍ နီထိုင္ျခင္းငွာ မသင့္ဟူေသာ္အျမင္သည္ လံုး၀မွားပါသည္ တကာႀကီး။ ဘုရားသွ်င္သည္ပင္ ေလးဆယ္ငါး၀ါကာလပတ္လံုး ၀ါေလးဆယ္ခန္႔ကို ဖြံ႕ျဖိဳးတိုက္တက္ေသာ ၿမိဳ႕ႀကီး ရြာႀကီးမ်ား၌သာ အခ်ိန္ကုန္ခဲ့ပါ၏ တကာႀကီး

1:38 PM :
ဒကာ ... ဘုရားရွင္သည္ကား သဗညုတ ညာဥ္ေတာ္ကိုရရွိခ သည္ႏွင့္အညီ၊ သုံးလူနတ္သားအက်ိဳးမ်ားစီဖို႕ တရားဓမ ဆိုဆုံးမလို႕၊ ျမိဳ႕ရပ္ျမိဳ႕ရြာ၊ လွည့္လည္တရား ေဟာၾကားခေစာ္ပါ။ ဣထိယ႐ို႕ႏွင့္ ကိေလသာ ကာမဂံု ကိုကား ဝီးစြာေရွာင္ကြင္း နိဗန္ေရာက္ေၾကာင္းတရားတိကိုရာ ေဟာၾကားမိမွာ ဆုံးမေတာ္မူခ ေစာ္မဟုတ္ပါlလား?

ကိုယ္ေတာ္ : အိမ္း… အိမ္း… အိမ္း… ဟုတ္ဗ်ာယ္ ဒကာ။ အခ်ိန္ေလး လင့္ဗ်ာလ္။ ဝတ္တက္ဖိုု့ အခ်ိန္က် ခြဲကတ္ေမ ဖိ။

ဒကာ : တင္ပါ ဘုရား။

2 comments:

  1. ေယာ မိုက္ပါေရေထာ။ ေဒခ်င့္ အေကာင္း ေျပာကတ္ေတ ခ်က္တိန္ပါလား

    ReplyDelete
  2. ဟုတ္ပါေရ အေကာင္းေျပာကတ္ေစာ္ပါ

    ReplyDelete

  © Free Blogger Templates Spain by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP